Netværk

Forskningsnetværk

Forskningen i CfA er baseret på netværksdannelse. Herved forstås en gruppe af forskere (både inden- og udenfor CfA), som har samme interesseområde inden for akutmedicin. Der kan under de enkelte netværk være subnetværk.

Forskningsnetværkene er en plastisk enhed, som hele tiden vil være under en vis forandring, denne forandringsproces vil reduceres jo ældre og mere etableret det enkelte netværk bliver. Netværket drives frem af en eller flere tovholdere (sekretærer/ildsjæle), der styrer centrale forskningsprojekter i netværket og planlægger netværksmøder.

Det er frivilligt at være med i netværket, men man skal tilbyde en indsats (fx indsamling af data) eller en ekspertfunktion. Medlemmerne kan sagtens være involveret i forskning andetsteds også inden for netværkets forskningsområde, men der fordres loyalitet inden for netværket, hvad angår beslutninger, opgaver og ideer, man har været med til at vedtage.

Professoren er leder af netværket, men som netværket modnes, bliver det mere selvstændigt og lederens funktion mere faciliterende og observerende.  

Netværksbobler

Er områder inden for akutmedicin, der er så vigtige, at det har potentiale til et selvstændigt netværk, eller forskningsaktiviteter i CfA, der ikke er så store, at de kan kaldes netværk.