Netværk

Center for Akutforskning har valgt at samle forskningen i en række interdisciplinære forskningsnetværk

 • CONSIDER Sepsis Netværket blev etableret i maj 2012 og mødes 4 gange årligt.
  Gruppen består af klinikere og forskere fra Center for Akutforskning, Regionens Akutafdelinger, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Klinisk Mkrobiologisk afdeling, Intensiv Terapiafsnit og Klinisk Epidemiologisk afdeling
 • Dyspnø Netværket er et netværk på tværs af specialerne med det formål at styrke den kliniske og eksperimentelle forskning indenfor Dyspnø
 • Hjertestop Netværket er et tværfagligt netværk med bred repræsentation af specialer og faggrupper, som aktivt kan være med til at støtte op om forskningen indenfor området 
 • MVU (Mellemlang videregående uddannelse) Netværket omhandler 4 forskningsprogrammer på Aarhus Universitetshospital:
  den akutte patient, kommunikation og etik, patientinvolvering og rehabilitering. 
  Forskningsprogrammet Den akutte patient er tilknyttet Center for Akutforskning.
 • Torsdagsmøder er videnskabelige møder med elementer af journal club, videnskabelige indlæg og fremlæggelser af forskningsprojekter