CONSIDER Sepsis Netværket

Formål & organisation

 • Formålet med CONSIDER Sepsis Netværket er at koordinere og styrke den kliniske og eksperimentelle forskning inden for sepsis med fokus på tidlig diagnostik og behandling af sepsis.
 • Netværket repræsenterer klinikere og forskere fra relevante specialer i ind- og udland med særlig berøringsflade til den septiske patient og interesse for den tværfaglige forskning inden for området.
 • Netværket fungerer som en tværfaglig klynge, hvor hver forsker/gruppemedlem repræsenterer sit unikke kompetenceområde.

Projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System

  Jensen, C. S.Aagaard, H.Olesen, H. V.Kirkegaard, H.

  Formål Formålet med dette studie er at udvikle og undersøge om et risikoscoringssytem - også kaldet et Pædiatrisk Early Warning Score (PEWS) kan optimere opsporingen af det akut kritisk syge barn. Dermed kan man forebygge livstruende situationer og nedbringer antallet af uventede indlæggelser på intensiv afdeling, hjertestop og dødsfald. Tillige indgår undersøgelser af PEWS kliniske anvendelighed og personalets oplevelser af anvendeligheden af instrumentet.

  2014-01-012017-01-31

Kontakt

Tovholder:

Marie Jessen

læge, Fælles AKUT Afdeling
Aarhus Universitetshospital
mail: mariekjessen@gmail.com 

Netværkets medlemmer

Seniorforskere

 • Hans Kirkegaard, leder af Center for Akutforskning, professor, ph.d., overlæge, dr. med.
 • Henrik Carl Schønheyder, professor, dr.med., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AAU
 • Jette Møller Ahrensberg, forskningsansvarlig overlæge, Fælles AKUT, AUH
 • Christian Fynbo Christiansen, læge, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, AU
 • Svend Ellermann-Eriksen, ledende overlæge, dr.med., ph.d. KMA, AU
 • Lotte Ebdrup, Infektionmedicinsk Afdeling Q, AUH
 • Thomas Greve, læge, ph.d, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AU
 • Betina Hansen, læge, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, AU
 • Pia Dreyer, cand. cur, ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, AUH
 • Lars Toft, læge, ph.d., Infektionsmedicinsk Afdeling Q, AUH

Yngre forskere

 • Marie Jessen Pedersen, Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospitalet Randers
 • Vibeke Klastrup, læge, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, AUH
 • Bjørn Fabian-Jessing, læge, Center for Akutforskning, AUH
 • Amal Schnegelsberg, læge, Center for Akutforskning, AU
 • Janet Nissen, stud.med., Center for Akutforskning, AU
 • Jacob Dynesen, stud.med., Center for Akutforskning, AUH
 • Mikael Vognsen, stud.med., Center for Akutforskning, AUH
 • Line Storm, læge, Center for Akutforskning, AUH
 • Sandra Langsted, forskningsårsstuderende, Center for Akutforskning, AUH

Internationale Samarbejdspartnere

 • Nathan I. Shapiro, Research Director, Emergency Medicine Research, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School, Boston
 • Jeff Keep, Research Director, A&E Emergency Department, Kings College Hospital, London, UK
 • Ben Bloom, Research Director, A&E Emergency Department, Royal London, London, UK
 • Bo Madsen, M.D., M.P.H., Consultant, Assistant Professor Emergency Medicine, Mayo Clinic, Rochester (MN), USA