Præhospital-netværk

Formål & organisation

Projekter

Kontakt

Tovholder:

Netværkets medlemmer

Seniorforskere

  • Hans Kirkegaard, professor, overlæge, dr. med., ph.d., leder af Center for Akutforskning

Yngre forskere

Samarbejdspartnere