Organisation

Professoren i akutmedicin er direktør for CfA. Organisatorisk er CfA tilknyttet Fælles Akutafdeling, Aarhus Universitetshospital og Institut for Kliniske Medicin, Aarhus Universitet og refererer driftsmæssigt til afdelingsledelsen her og lærestolsprofessoren i Akutcenteret. CfA arbejder tæt sammen med en række kliniske afdelinger og forskningscentre, både indenfor og udenfor Akutcenteret og ud i Region Midt. Til CfA er der knyttet et sekretariat, der aktuelt bemandes med ½ sekretær.