Vejledninger

Journal Club

I et samarbejde mellem Præhospitalet og Center for Akutforskning afholdes der fire Journal Clubs i løbet af efteråret:

Fredag den 14. september, kl. 10.00-11.00 - Præhospitalet

Onsdag den 10. oktober,  kl. 14.30-15.30 - Center for Akutforskning

Onsdag den 7. november,  kl. 14.30-15.30 - Præhospitalet

Onsdag den 5. december,  kl. 14.30-15.30 - Center for Akutforskning