Center for Akutforskning

Velkommen

Center for Akutforskning (CfA) er en forskningsenhed på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Centeret samarbejder med Præhospitalet og de andre akutafdelinger i Region Midt. På CfA forsker vi i mange aspekter af behandlingen af den akutte patient - fra første opringning til vagtlæge/vagtcentral over forløbet under indlæggelse til rehabilitering i primærsektoren efter udskrivelse. Forskningsfeltet går på tværs af eksisterende faglige og organisatoriske skel og har en bred grænseflade til den øvrige kliniske forskning.

 

Forskningsfilosofi

Forskningsfilosofien på CfA bygger på etablering af forskningsnetværk. Et forskningsnetværk er en gruppe af forskere med sammenfaldende interesser. Forskningslederen i CfA er formand for de respektive netværk, som drives frem af nøglepersoner. Til netværkene er også knyttet forskere fra andre forskningsmiljøer, hvorfor vi repræsenterer en unik tværfaglighed indenfor de enkelte forskningsfelter.

Forskningsprojekt om brug af hjertestartere på børn med hjertestop

Forskere fra Center for Akutforskning starter et nyt forskningsprojekt, der omhandler brug af hjertestartere på børn.

Hvert år dør tusindvis af børn af hjertestop i den vestlige verden. Tidlig indsats i form af hurtig alarmering, igangsætning af hjerte-lunge-redning og brug af en hjertestarter er blandt de vigtigste faktorer for at øge overlevelsen.

Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan hjertestartere kan optimeres, så de lettere kan bruges, når et barn får hjertestop. Forhåbentligt kan dette være med til at forbedre behandlingen og øge overlevelsen blandt børn med hjertestop i fremtiden.

Forskerne søger deltagere til forskningsprojektet i form af ansatte i skoler og SFO’er, der arbejder med børn til dagligt. Deltagelse er frivillig og indbefatter kort brug af en træningshjertestarter på en genoplivningsdukke.

 

Ved interesse kontakt forskningsansvarlig:

Mette Vold Hansen
Tlf.nr.: 42606686
Mail: mevoha@clin.au.dk

Forskningsnetværk

Nyeste publikationer