Netværk

Forskningsfilosofien i CfA bygger på etablering af forskningsnetværk. Et forskningsnetværk er en gruppe af forskere med sammenfaldende interesser. Forskningslederen i CfA er formand for de respektive netværk, som drives frem af nøglepersoner. Til netværkene er også knyttet forskere fra andre forskningsmiljøer, hvorfor vi repræsenterer en unik tværfaglighed indenfor de enkelte forskningsfelter. Netværksfilosofien indebærer en dynamisk proces, hvor nogle netværk vil vokse, andre vil uddø og nye vil opstå.