Design-EM

Formål & organisation

DESIGN-EM (Research Network for Organisation Design and Emergency Medicine) er et tværfagligt forskningsnetværk der kombinerer forskningsbaseret viden omkring optimering af organisationsdesign med det akutmedicinske fagområde. Stiftende medlemmer af organisationen er Center for Akutforskning (CfA), Aarhus Universitetshospital og Institut for Virksomhedsledelse, Center for Organisational Architecture (ICOA), Aarhus Universitet.

Design-EM Netværket har til formål at formidle evidensbaseret retningslinjer for, hvordan man i dag designer effektive akutafdelinger mest hensigtsmæssigt. Retningslinjerne tager udgangspunkt i nyeste ekspertviden indenfor det akutmedicinske område og kvalitet indenfor pleje af patienter samt nyeste ekspertviden omkring hvordan man optimerer organisationsdesign. På baggrund af databaseret analyser kombineret med innovativ udvikling indenfor software understøtter DESIGN-EM netværket implementering af forskningsresultater i praksis.

 

 

 

 

Projekter

Tidligere Projekter

Kontakt

Tovholder:

Anders Møllekær
Læge
Mail: anders.moellekaer@clin.au.dk

Netværkets medlemmer

Seniorforskere

  • Hans Kirkegaard, professor, overlæge, dr. med., ph.d., leder af Center for Akutforskning

Yngre forskere

  • Anders Møllekær,MD, MBA, Videnskabelig assistent, Ph.d.-studerende

Samarbejdspartnere

  • Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital
  • Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Mayo Clinic, Minnesota