Præhospital-netværk

Formål & organisation

Præhospitalet er hjemsæde for ambulancetjeneste og sundhedsfaglig vagtcentral, og er en selvstændig organisation under Region Midt. Fordi mange patienter møder præhospitalet før de ankommer i akutmodtagelsen har vi et naturligt samarbejde om flere projekter. Derudover er vores leder, Hans Kirkegaard, også professor i Præhospitalet.   

Projekter

Tidligere Projekter

Kontakt

Tovholder:

Hans Kirkegaard
Professor  
Mail: hans.kirkegaard@clin.au.dk

Netværkets medlemmer

Seniorforskere - vejledere

  • Hans Kirkegaard, professor, overlæge, dr. med., ph.d., leder af Center for Akutforskning
  • Ingunn Skogstad Riddervold, cand.scient, lektor, ph.d., akademisk koordinator og forskningsleder Præhospitalet
  • Morten Thingeman Bøtker, læge, ph.d.

Forskere

  • Sophie-Charlott Seidenfaden, læge, ph.d. studerende
  • Kristian Dahl Friesgaard, læge, ph.d. studerende
  • Martin Faurholdt Gude, læge, ph.d. studerende 
  • Nikolaj Raaber, læge, ph.d.

Samarbejdspartnere